• Chiara Städler, Cross Mädchen: 6. Rang
  • Luca Schukraft, Rock Knaben: 12. Rang
  • Lerino Loher, Rock Knaben: 33. Rang
  • Sirin Städler, Mega Mädchen: 5. Rang
  • Nico Schukraft, Mega Knaben: 52. Rang
  • Dean Weder, Mega Knaben: 58. Rang
  • Aiyana Loher, Hard Mädchen: 25. Rang
  • Sandro Städler, Hard Knaben: 42. Rang
  • Giara Klaiber, Juniorinnen: DNF
  • Markus Weder, Senioren II: 2. Rang